Aquera VA/EEG

Aquera systeem

Het Aquera systeem is een revolutionair software programma dat patronen meet in de hersenen en in de stem. Hieruit volgt een snelle en betrouwbare analyse van de dieperliggende oorzaken van je fysieke klachten maar geeft je ook inzicht in je persoonlijkheid en je emotioneel welzijn.

Het Aquera systeem maakt gebruik van geavanceerde computer technologie die vibraties meet in de hersenen ( hersengolven) en in de stem en deze koppelt aan hersengebieden en emoties.

Hierdoor kunnen specifieke processen in de verschillende delen van de hersenen worden vastgesteld en daarenboven de emotionele en psychische staat van de mens gemeten worden.

De resultaten worden weergegeven in overzichtelijke tabbladen. Deze geven een helder en duidelijk beeld van de  fysieke, emotionele en psychische gezondheidstoestand.

Naar aanleiding van de analyse is het mogelijk een volledig gepersonaliseerde frequentiebalans(neuromodulatie) te maken die het fysieke en emotionele welzijn ondersteund en het zelf herstellend vermogen activeert.

Het Aquera systeem is een effectieve en veilige methode die ingezet kan worden bij zowel fysieke als emotionele problemen.

We maken hiervoor gebruik van 2 verschillende  screeningstechnieken:

EEG

Door middel van een eenvoudige elektro-encefalografie (EEG) wordt de  elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Het systeem  scant naar alle processen waar onze hersenen met bezig zijn, die genen (de software van de processen) die actief bezig zijn , maar ook die processen die nog niet krachtig genoeg zijn , om ons lichaam terug in een toestand van homeostase( evenwicht),  zowel fysieke, mentale en emotionele gezondheid te brengen.  Bij geen of nauwelijks klachten  geeft het dus ook een goede indicatie over immunologie,  vitaliteit, stress en algehele gezondheid.

Werkwijze: Bij een EEG/ hersenscan krijg je een soort hoofdband om je hoofd die verbonden is met de computer. Deze meet je  hersengolfpatronen.

De Voice Analysis (VA)

De Voice Analysis (VA) -de stemanalyse wordt het ook vaak genoemd, omdat deze software via een live stemopname inzichten verschaft en weergeeft over belastende patronen op sociaal, mentaal , emotioneel, psychisch,  maar ook immunologisch vlak. Het is een methode om aan de hand van een stemopname van enkele minuten inzicht te krijgen in de persoon achter de stem.

Je komt zo meer te weten over jouw onbewuste emotionele patronen, valkuilen, de hieraan gekoppelde fysieke klachten, de (on)balans en werking van jouw hersenen bij stress …

Jouw emotionele patronen beïnvloeden namelijk je biochemie, de werking van je hersenen en ook je DNA. Via een stemopname van een aantal minuten, wordt er een uitgebreide en accurate analyse gemaakt van de blokkades die jouw klachten versterken

Werkwijze : Bij een stemopname spreek je in een microfoon die aangesloten is op de computer. Je praat een aantal minuten (ong 2 tot 3), waarna  het programma aan het werk gaat. Na een paar minuten kunnen we de  verworven inzichten en belangrijkste punten bespreken.