Integrale epigenetica

 

Het lichaam hangt niet als los zand aan elkaar.
Alles is met elkaar verbonden
Elk gen is met andere genen verbonden, receptoren zijn onderling verbonden
Hersenen sturen fysiologische processen aan.
Ze sturen ons lichaam volgens verschillende assen,
Systemen beïnvloeden elkaar. Het complete systeem is niet los te zien van de omgeving
Verleden, heden, toekomstverwachtingen. Alles speelt een rol

Je huidige klachten zijn dus  het resultaat, de foto, van vele factoren. Deze factoren worden beïnvloed door alles, maar letterlijk alles om je heen in het heden maar ook in het verleden. M.a.w. alles wat met de omgeving te maken heeft. Deze beïnvloeden hoe je nu in het leven staat, hoe je er nu alles aan doet om te overleven. Zie het als de film van je leven. Het is deze film waar we samen naar op zoek gaan, die we gaan trachten te begrijpen zodat we niet enkel ingrijpen op de foto maar je film trachten te herschrijven met alle mogelijke interventies op alle mogelijke vlakken hoe dan ook en niet enkele met een soort therapie of behandeling dat voor de oplossing moet zorgen.

Alles om ons is een zeer ruim en rekbaar begrip en noemen we epigenetica.

Epigenetica is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de interactie tussen de omgevingsfactoren en de werking (expressie) van genen.

Daar we op zoek gaan naar je film gaan we nog een stapje verder. We gaan zoeken naar de verbanden (integrale epigenetica) tussen de verschillende omgevingsfactoren m.b.t. tot de genexpressie in het nu, in het verleden en zeker in je early life maar ook bij je ouders en grootouders (transgenerationele stress).